05 februari 2012

Zielind från Bendrek

Det var vid denna tid som folkstammar kom vandrande österifrån och slog sig ner i dessa trakter. De två största stammarna var Schwaberna och Markerna. Markerna lät sig tidigt konverteras då de såg att det Sanna Ordet var gott, medan Schwaberna höll kvar vid sina hedniska gudar ytterligare en tid. Med våld och förtryck tvingades de underkasta sig Kyrkan och Imperiet. En skugga må evigt falla över sådana orättfärdiga handlingar, ty endast den som likt kejsaren Nicoros lägger ner sin krona frivilligt inför det heliga ljuset står hopp om frälsning från Shaitans fängelse.
Ovanstående är hämtat ur ett skriftverk som sammanställer Markslands historia, från barbarstammarnas intåg på 500-talet fram till 1140-talets början. Det är skriven av Zielind, en nunna från ett litet kloster i den marksländska fiskebyn Bendrek. Hennes frispråkighet har gjort henne impopulär i sitt hemland, och har därför sedan några år tillbaka tagit tillflykt i Albion. Hon har påbörjat ett nytt verk under de senaste åren där hon sammanställer Albions historia, ända från druidkonungen Aldrocs grundande av riket.

Zielind mycket klok och lärd, men inte den bästa av diplomater. Hennes obotliga ärlighet gör att hon har lätt att stöta sig med människor (främst de hon anser missbruka sin position eller de hon tycker medvetet far med osanningar). Som beläst kan hon inte heller låta bli att involvera sig i fall hon ser orättvisor i fängslande eller dom av brottslingar.

Hon kommer från en fiskarsläkt, och kan mer än de flesta om denna ädla konst. Det inbegriper några listiga användningsområden för fiskarna, som bland annat ett recept på ett utomordentligt fisklim som hon gärna delar med sig till de fiskare hon möter om de inte är nöjda med sitt eget recept.

För närvarande befinner hon sig i norra Calevan och försöker desperat få hjälp att rädda en bonde, Gerrid från Dolum, undan galgen. Hon är övertygad om att han är oskyldigt dömd, men hennes ord faller på döva öron hos den lokale herremannen, greve Otheg av Badrior. Måtte hon (och Gerrid) finna hjälp!

Hon har en allvarsam och uppriktig uppsyn, och de mörka drag som är vanligt förekommande bland människor från Marksland, med bruna ögon och mörkt lockigt hår som hon täcker med sitt dok.

Zielind från Bendrek
Kvinna, 32 år.
Fördelar: Minne, Språksinne
Nackdelar: Ärlighet
Färdigheter: Fiske 5, Första hjälpen 2, Historia 4, Lag 4, Läsa/skriva (Albiska) 2, Läsa/skriva (Lingua Pannona) 4, Läsa/skriva (Marksländska) 5, Religion 3, Rida 3, Tala språk (Albiska) 2, Tala språk (Lingua Pannona) 3, Talare 3

Styrka: 5  Styrkebonus: 0  Motorik: 7
Intelligens: 6  Utbildning: 5  Kunskap: 11
Sinnen: 3  Psyke: 2  Närvaro: 5
Gåvan: 3  Ars Arcana: 0  Magi: 3

Total Kroppspoäng: 7

Kroppspoäng träffområden:
Vänster ben: 4
Höger ben: 4
Kropp: 5
Vänster arm: 3
Höger arm: 3
Huvud: 2

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar