Nedladdningar

nedladdningssidan hos Saga Games hittar du flera fina resurser till Saga. Missa inte Anders Lekbergs Saga Trudvang som innehåller en del riktiga godbitar (t.ex. nackdelen Trollblod!), eller den utmärkta artikeln om Dantras som tidigare har publicerats i Fenix.

Nya för- och nackdelar till Saga
I det här dokumentet hittar du fyra fördelar (Anrik familj, Gillesmedlem, Mästarbrev och Sidheblod) och tre nackdelar (Hedniskt arv, Uppkomling, Överdrivet vidskeplig). Sammanställda i maj 2009. PDF, 155 kB.

Rollpersoner till Saga
Mina husregler för rollpersonsskapande. Sammanställda i mars 2012, uppdaterad version april 2014.
PDF, 64 kB.

120 karaktärsdrag
Tabeller med karaktärsdrag för att snabbt ge personlighet till en nyss påhittad roll- eller bifigur. Sammanställda i december 2012. PDF, 432 kB.

Enkel heraldik
Ett dokument med tabeller för att slå fram en enkel vapensköld ifall du skulle behöva en. Sammanställt september 2013. PDF, 580 kB.

Namn och annat nyttigt till Saga
Ett dokument med namnlistor och tabeller med yrken, karaktärsdrag (samma 120 som ovan) samt utmärkande drag. Sammanställt april 2013. PDF, 80 kB.

Monsterstatistik
Ett hjälpmedel för att snabbt kunna jämföra med varelser från grundbokens bestiarium när man skapar nya varelser och vidunder till Saga. Sammanställt december 2014. PDF, 64 kB.

Stridsmanövrar
En anpassning av ”special effects” från RuneQuest 6 till Sagas regelsystem. Kan användas till alla strider, eller för dueller. Sammanställt januari 2015. Uppdaterad mars 2015. PDF, 64 kB.

Jord & blod
Ett hjälpmedel för att slumpa fram intriger bland bönderna i en by. Sammanställt tillsammans med Einar Axelsson och Johan Berggren februari 2016. PDF, 292 kB.

Alternativt rollformulär
Det här formuläret gjorde jag när någon efterfrågade ett formulär med mer plats att skriva på. Skriv ut på liggande A4 och vik! Ta också en titt på inlägget om kortsiktiga och långsiktiga mål om du undrar vad de raderna är till för. Februari 2010. PDF, 448 kB.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar