Arcarias helgon

En sammanställning av de helgon som finns omnämnda i Saga eller här på bloggen.


St. Adriel
Musikens skyddshelgon.

St. Antikrotos
Stenhuggarnas skyddshelgon.

St. Ascelin av Senca
Grundare av riddarorden Det Heliga Svärdet. Togs tillfånga under det heliga kriget mot Mizadhir år 46 eP, och dog martyrdöden på ett av Molok Baals svarta altare.

St. Belfram
Ett lokalt albiskt helgon vars fingerben vilar i ett silverbeslaget relikskrin av ädelträ i kapellet som bär hans namn i byn Belda.

St. Brennius
Munkarnas, takläggarnas och de stummas skyddhelgon. Sägs även kunna ge skydd mot gift och häxkonst. Hans skrifter har haft stor inverkan på klosterlivet.
 
St. Bronwyn
De prostituerades skyddshelgon.

St. Calidius
Böndernas skyddshelgon. Lär även ge lindring av brännskador eller skydd mot bränder. Bördig från Belagros, avbildas med tre spjut i kroppen.

St. Cergius
Gycklarnas skyddshelgon.

St. Clarimond
Vävarnas skyddshelgon. Lär även ge lindring eller bot av tandvärk och ögonbesvär. Bördig från södra Arlac. Lär ha författat ett stort antal böner vilka återges i hennes levnadsteckning.

St. Conran
Smedernas skyddshelgon.

St. Darric
Tjuvarnas skyddshelgon.

St. Decius
Spelarna och dobblarnas skyddshelgon.

St. Domecrotios
Läkarnas skyddhelgon. Har gett namn åt democroterorden som ägnar sig åt läkekonst och att hjälpa de fattiga.

St. Guinefort
Lokalt helgon som tillbes i gränstrakterna mellan Arlac, Cadon och Talmont. Inte erkänd av kyrkan, dessutom en hund.

St. Hocratius
Har gett namn åt riddarorden St. Hocratius Brödraskap som ägnar sig åt bekämpa svartkonst, brott och kyrkans fiender.

St. Hugh
Skrivarnas skyddshelgon.

St. Juliana
Kärlekens skyddshelgon.

St. Macchus
Skämthelgon, egentligen en figur i en slags vulgär fars.

St. Marcor
Jägarnas skyddshelgon. 

St. Marlon
Har gett namn till marloniterorden, en munkorden som söker isolering från omvärlden.

St. Marlys
Barnmorskornas skyddshelgon.

St. Nior
Har gett namn till nioriterorden, en nunneorden som som söker isolering från omvärlden.

St. Oliver
Bryggarnas skyddshelgon.

St. Osric
Sjömännens skyddshelgon.

St. Pollux
Budbärarnas skyddshelgon. 

St. Rigard
Har gett namn till rigarditerorden, Spiriti Illuminatis största orden.

St. Urien
Albions skyddshelgon. Hans mumifierade huvud samt yxan han halshöggs med förvaras i Cumbran, i katedralen som bär hans namn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar