12 februari 2012

Praecepta humilitatis

Sålunda skriver sankt Brennius i sitt verk Praecepta humilitatis – ”Regler för ödmjukhet”, en skrift riktad till de munkar och nunnor som söker uppnå den allra djupaste ödmjukhet inför Rama:
Minns det som sagts: att vi är evigt fängslade i kött och dömda att födas gång på gång i denna värld, och att all lycka här blott är en falsk och blek lycka mot den som finns bortom Shaitans mur.

Sätt inte din vilja över Ramas, utan låt Ramas vilja vara din. Njut inte av att uppfylla dina egna begär, utan låt dina handlingar spegla det sanna ordet.

Lyd dina överordnade av kärlek till Rama, liksom Panon själv löd Hans bud varje dag och timme fram till sitt slut.

Låt inte världens bördor och orättvisor förta ditt tålamod, och fly inte när din lydnad prövas. Den som uthärdar fram till slutet är den som kommer befrias från köttets bojor.
Dölj inte någon av de onda tankar som kommer in i ditt sinne, eller några av de synder du begår i hemlighet, utan bekänn dem i ödmjukhet i din bikt.

Var belåten med de enklaste och uslaste av alla ting, och betrakta dig själv som en simpel och oduglig arbetare i alla sysslor du företar dig. Säg likt Panon ”Rama, inför dig är jag blott ett arbetsdjur, och jag är evigt med dig.”

Betrakta dig själv som lägre och av mindre betydelse än alla andra, och inte bara i dina ord, utan helhjärtat. En gång var du upphöjd men nu är du blott en mask i jorden. Endast genom ödmjukhet kan du nå upplysning igen.

Gör blott det som lovordas i Ramas bud och genom dina överordnades goda exempel.

Tygla din tunga och tala endast då det anmodas, ty den som talar för mycket kan aldrig undgå synden.

Hänfall inte snabbt och beredvilligt till skratt liksom en dåre.

Tala enkelt och anspråkslöshet med få och förnuftiga ord, ty det är vad som utmärker visdom.

Ha inte bara ödmjukhet i ditt hjärta utan låt det finnas ödmjukhet i hela din kropp. När du arbetar på fälten, i klostret eller i trädgården, när du sitter, står eller går – böj ditt huvud och låt blicken falla på marken. Då du känner tyngden av dina synder i varje stund, betrakta dig som redan framme vid domens ögonblick och säg, fortfarande med blicken mot marken: ”Jag är blott en syndare, ej värdig att befrias från detta fängelse.”

När du har gjort allt detta kommer du ha funnit en fulländad kärlek till Rama, och all din fruktan kommer att tillintetgöras. Alla föreskrifter du förut inte kunnat tänka på utan rädsla kommer du att hålla, och genom denna kärlek kommer det vara helt utan ansträngning. Fruktan för köttets fängelse kommer inte längre kunna motivera dig, ty det kan bara din kärlek till ljuset, de goda dygderna och Rama.

Praecepta humilitatis är bara en av de skrifter som sankt Brennius sammanställde under sitt liv. Hans verk har haft stor inverkan på hur man ser på klosterlivet över hela Arcaria. Själv var han marlonitermunk och levde på 700-talet. Han är munkarnas, takläggarnas och de stummas skyddshelgon, men tillbes även om man önskar skydd mot gift eller häxkonst.

---

Utdraget ur Praecepta humilitatis grundar sig på kapitel sju i Benediktinregeln.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar