01 maj 2015

Gillen ombord och namn på medeltida handelsskepp

Då vi nu är utlämnade åt Ramas nåd och vågorna måste alla vara likvärdiga. Och då vi är omgivna av stormar, höga vågor, sjörövare och andra faror, måste vi upprätthålla en sträng ordning, för att vår resa ska få ett lyckosamt slut. Därför ska vi be böner för god vind och lycka och enligt sjölagen utnämna dem som ska inneha domarsätena.
Sereno den Halte, kapten på karacken Tuppen

Det är väldigt gött med pseudohistorisk kampanjvärldar att det går att surfa in på Wikipedia eller läsa valfri populärhistorisk bok, hitta nåt schysst och helt enkelt bestämma sig för att det ska vara sant i ens setting.

Texten i början av inlägget är en mycket lätt bearbetning av ett citat från Peter Kropotkins bok Inbördes hjälp. Citatet figurerar i artikeln om gillen på svenska Wikipedia, och utpekas som ett otroligt bra exempel på andan i medeltida gillen. I diskussionen till artikeln pekar nån på att texten känns alltför skönliterär och dessutom är skriven av en anarkist som kanske har politiska mål med att visa på socialistiska ideal nånstans där de kanske inte riktigt förekom i den formen.

I rollspelshistoria har vi som sagt lyxen att bara kunna slänga ut det, men det är sällan dumt att ändå ha med sig det kritiska ögat och kanske kolla upp samma sak på några fler ställen. Annars blir vi duperade på det sätt som många (exempelvis undertecknad) blev av somliga utgåvor av Drakar och Demoner vilket resulterat i helt allvarligt menade samtal om att tvåhandssvärd väger åtta kilo.

Men nog om det. Bruket att forma gillen ombord på skepp nerkokat till att kaptenen håller ett litet tal och att man sedan (som beskrivs i artikeln) väljer en fogde och fyra scabini (plural av italienskans scabino som väl närmast blir nämndeman på svenska) känns grymt rollspelsbart. Vitsen är alltså att gillet ska skipa rättvisa ombord så att dispyter ombord inte spårar ur.

En sån situation kan laddas på många sätt, bland annat genom att någon äldre och mer erfaren förbigås i valet. Kommer det tas som en skymf? Kommer den yngre förmågan att leva upp till förväntningarna? Hur blir det när det är kaptenens skyddsling (eller kaptenen själv!) som ska dömas?

Jag hade svårt att komma på något fiffigt namn på vad Serenos karack skulle heta, så jag googlade mig fram till den här artikeln om namn på medeltida handelsskepp. Nästa gång jag behöver hitta på ett så kommer jag slaviskt underkasta mig följande tabeller för att slippa vara påhittig:

Vilket typ av namn har skeppet?
1-2. Ett religiöst namn
3. Ett kvinnonamn
4. Ett mansnamn
5. Ett namn som beskriver skeppet
6. Ett namn från flora eller fauna

Religiösa namn
1- 3. Helgonnamn. Välj ett från listan över Arcarias helgon.
4. Helgonnamn. Skapa ett nytt genom att sätta Sankta/Sankt fram för ett namn från någon namnlista.
5. Ett namn med Rama eller Panon i, exempelvis Rama är nådig eller Panons ljus.
6. Ett namn som refererar till någon annan religiös företelse: Munken, Nunnan, Shaikana (den gladaste av alla kyrkliga högtider inom Det Sanna Ordets kyrka).

Kvinnonamn och mansnamn
1-2. Välj ett namn från listan över Arcarias helgon men hoppa över Sankta/Sankta. Båtens namn syftar sannolikt på helgonet i alla fall.
3-6. Välj ett namn från någon namnlista som passar för där båten kommer ifrån, eller hitta bara på nåt.

Ett namn som beskriver skeppet
1-2. Utseendemässigt, exempelvis Röda karacken eller Grönträ.
3-6. Efter en egenskap det har eller som man skulle vilja att det har eller för med sig, exempelvis Lycka, Överflöd eller Mod.

Namn från flora eller fauna
1-3. Ett växtnamn, exempelvis Liljan, Rosen, eller Eken.
4-6. Ett djurnamn, exempelvis Hunden, Valen, eller Hästen.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar