16 januari 2013

Relikmakaren

Relikvarium från 1200-talet
Helgonen är folkets länkar till världen bortom Shaitans mur, och relikerna är länkarna till helgonen. Varje kyrka och kloster behöver en relik, så nedan följer några tabeller för att kunna slå fram vad de har och hur den förvaras.

Relikens övernaturliga förmågor (om några) är en fråga jag lämnar åt dig att grunna på. I grund och botten anses så gott som alla reliker besitta någon form av helande kraft, men eventuella andra mirakel de kan vara upphov till bör vara kopplade till helgonets gärningar i livet, hur det dog, och så vidare. Det allra viktigaste är att sätta ett namn på reliken. Är den namnlös är den värdelös!

De mest kraftfulla relikerna är förstås de som direkt kan kopplas till Panon, så som hans svärd Acarox, eller helgonens kvarlevor. Efter dem kommer helgonens tillhörigheter och martyrernas tortyrredskap. De minst kraftfulla relikerna är sådana föremål som bara varit i kontakt med någon kraftfullare relik. Det är nämligen så att vilka förmågor en relik än anses ha så tror man att en del av dess kraft överförs vid kontakt. Tabellerna nedan ger bara reliker av de första två sorterna, men det är ju bara att rulla fram en sådan och säga att det är en duk den har varit svept i, eller en kudde som den legat på ifall du behöver en tredje klassens relik.

Förutom att söka bot och beskydd hos reliken så kan man passa på att svära sina eder vid dem, eller (om man har flexibel moral) sälja dem. Inte främst de äkta då, utan falska reliker. Vem håller koll på hur många av Sankta Clarimonds fingerknotor som är i omlopp? Nä, just det! För bara tre mark är den din! För dyrt? Du kan få köpa den här näsduken jag haft den invirad i för bara fem pennies!

Relikens natur (slå bara en t6 om du vill vara säker på att få en mer blygsam relik, annars 2t6):
1. Hår
2. Fingerben
3. Fot
4. Revben (1t6)
5. Underkäke
6. Tillhörighet (se tabell nedan)
7. Lårben
8. Hand
9. Arm
10. Huvud
11. Hel kropp (kan sakna 1t3 delar)
12. Hjärta

Tillhörighet (1t6):
1. Särk
2. Tunika/klänning
3. Skor
4. Personlig ägodel (bägare, verktyg, vapen, eller liknande)
5. Tortyrredskap som martyren utsatts för
6. Martyrens liksvepning

Förvaras i (2t6):
2. ett relikskrin i silver format som en kyrka i miniatyr 
3-4. en blykapsel nedlagd i en relikgömma i altaret
5. ett relikskrin av ek, prytt med dekorativt smide
6. ett relikskrin i mässing prytt med snidade och målade figurer i trä eller horn
7. ett relikskrin i ek med scener av helgonets liv på locket
8. ett relikvarium i silver, med hål för att kunna skymta innehållet, format som kroppsdelen
9. en stensarkofag i ett valv under kyrkan/klostret
10-11. ett relikvarium i guld, prytt med ädelstenar, format som kroppsdelen
12. en nedsänkning i golvet med galler ovanför

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar