07 januari 2013

Gandarabis gröna glob

På den tiden då Arlan och Cyrene kämpade om vilket rike som skulle härska över Mare Pannona levde en framstående mystiker och stjärnskådare vid namn Gandarabi. Hade hon levat idag hade vi kallat henne hovmagiker, men den titel hon bar under sin tid hade fler betydelser än så. Man tror att hon skapade många fantastiska ting, men om de verkligen har funnits har de flesta nog gått förlorade eller gömts i ökensanden.

Ett föremål som finns kvar är den gröna glob som låter människor dela med sig av sin vitalitet och energi. Globen är perfekt rund, med en diameter motsvarande måttet från handlov till långfingrets spets på någon välväxt person. Den är grön och nästan genomskinlig men inte gjord av glas, utan snarare av något keramiskt material. När två människor håller i den samtidigt lyser den upp med ett dovt ljus. Det är då den som är villig kan överföra av sin egen livskraft till den andra personen.

I speltermer låter globen en person flytta över kroppspoäng till en annan person, så många som önskas upp till att mottagaren är helt återställd. Givandet måste vara frivilligt. Om någon som kan minst en formel från den förbjudna svarta magin (Magica Diabolus) använder globen kan den personen försöka stjäla kroppspoäng istället. Offret slår ett Närvaroslag (eventuellt modifierat med fördelen Magiskt motstånd): misslyckas slaget stjäl svartkonstnären 1t6+1 kroppspoäng av offret (som normalt svimmar av chocken). Det är inte otänkbart att detta var globens ursprungliga syfte.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar