05 december 2012

Klostermakaren

Jaså, spelarna utbrister plötsligt att de söker upp närmaste kloster? Inga problem! Med några enkla rull så har du grunden klar! Plocka fram några t6 och t20 och sätt igång. Tabellerna passar bäst ihop med mysfantasy och riddarromantik där det inte är så noga vilken orden munkarna eller nunnorna tillhör.

Hur stort är klostret?
Slå 1t6, justera med -1 om klostret ligger väldigt avsides, +1 om klostret ligger väldigt centralt, +1 om det är väldigt bördigt i trakten.
1. Litet, nyligen grundlagt 2+t6 munkar eller nunnor, 2t6 konverser, 1 egenskap
2. Litet, etablerat: 4+t6 munkar eller nunnor, 6+t6 konverser, 2 egenskaper
3. Litet, växande: 6+t6 munkar eller nunnor, 4+2t6 konverser, 2 egenskaper
4. Mellanstort, etablerat: 8+2t6 munkar eller nunnor, 10+2t6 konverser, 2 egenskaper
5. Mellanstort, växande: 8+3t6 munkar eller nunnor, 16+2t6 konverser, 2 egenskaper
6. Stort: 20+2t20, 30+3t20 konverser, 3 egenskaper

Konverser kallas de män eller kvinnor som inte är munkar eller nunnor men bor i anslutning till klostret och arbetar där. De har i regel avlagt löften av något slag de också, men bär inte samma dräkter som munkarna eller nunnorna, så det är lätt att se skillnad. Många av dem är hantverksskickliga, antingen sedan tidigare eller genom sitt hårda arbete i klostret.


Vilka bor i klostret?
Förutom kloster för munkar och nunnor finns också delade kloster där de delar kyrka, men inte bostäder.

1-2. munkar
3. munkar och en mindre andel nunnor
4. nunnor och en mindre andel munkar
5-6. nunnor


Vilka egenskaper utmärker klostret?
Alla kloster är ju inte lika, utan präglas av de som bor där och verkar, eller av omgivningen. Slå en till tre gånger på tabellen (enligt klostrets storlek). Slår man samma resultat två gånger är klostret särskilt präglat av denna egenskap (kanske känt i hela riket), slår man samma resultat tre gånger är klostret antagligen känt över hela kontinenten.

1. Biodlingar (framställer honung, vax, mjöd)
2. Bryggeri (framställer öl)
3. Driver hospital (sjukhus för spetälska)
4. Har fått en gruva i förläning
5. Har fått ett stenbrott i förläning
6. Håller marknadsvecka
7. Korrumperat (många i klostret dyrkar i själva verket Shaitan)
8. Kunniga smeder (framställer varor av ovanligt god kvalitet)
9. Känd kompositör (någon i klostret skriver särskilt vackra hymner)
10. Omgivet av äppellundar (tillverkar cider)
11. Produktivt skriptorium (framställer böcker och andra handskrifter av god kvalitet)
12. Radikal teologi (abbotten eller abbedissan möjligen i konflikt med biskopen)
13. Skådespelartalanger (några av munkarna/nunnorna och konverserna framför mysteriespel)
14. Skönsång (klostret har en ovanligt välodlad sångkultur)
15. Starka murar (klostret har uppförts av särskilt skickliga murarmästare/stenhuggare och är särskilt försvarbart)
16. Stor fiskdamm (klostret är känt för att munkarna/nunnorna är välgödda)
17. Stor örtagård (odlar medicinalväxter)
18. Tar emot pilgrimer
19. Tystnadslöfte (endast konverserna talar, abbotten/abbedissan meddelar sig i skrift)
20. Öppen klosterskola (klostret tar emot elever från rikare familjer eller av ovanlig begåvning, inte bara blivande munkar eller nunnor)

Hur är abbotten/abbedissan?
Det är stor risk att spelarna känner sig viktiga och vill träffa klostrets överhuvud. Slå 1t6 två gånger så får vi se vad det är för någon typ som tar emot.

1. Sträng
2. Rundlagd
3. Mycket gammal
4. Fåordig
5. Halvdöv
6. Nyckfull

    och/men

1. gillar att skämta
2. skarpsint
3. har en djup klangrik röst
4. har allvarliga ögon
5. svarar på frågor med frågor
6. girig


Vad heter klostret?
Någon namngenerator kommer inte finnas med förrän i Klostermakaren 2.0, men några tips kan jag bjuda på. Den enklaste metoden är att du tar och rullar på en namnlista och säger att klostret är döpt efter helgonet vars reliker finns att beskåda i klosterkyrkan. Två andra varianter är att döpa klostret efter platsen där det ligger, eller att ge det något namn på latin som låter bra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar