25 december 2012

Flagellanterna från Grantie

Man tror att det började med några enstaka människor från den lilla byn Grantie som under en gudstjänst föll i extas och lämnade kyrkan för att gå ut på fälten. Där gisslade de sig själva tills blodet rann från deras ryggar.

Det sägs att den helige Calidius kom till dem och skänkte dem visioner av framtiden. Visioner där landet  drabbades av farsoter. Visioner där landet drabbades av sju år av torka följt av sju år av regn.

Nu, mindre än ett år senare, rör det sig om band om hundratals personer som vandrar från by till by och aldrig stannar mer än en dag på samma ställe. De gjuter sitt blod på fälten och lever på ett minimum av bröd och vatten. Genom att plåga sina jordiska kroppar hoppas man kunna vinna Ramas nåd, och undgå sjukdom och missväxt. Det har hänt att präster som försökt hindra självgisslarna har blivit dödade.

Än så länge har fenomenet inte spritt sig utanför Arlac, men inom hela den kyrkliga världen är det omtalat. Många präster skyller det på asketerna, och menar att det är deras irrläror som sått galenskapens frö i vanligt hederligt folk.

Vad ska kyrkan i Arlac ta sig till? Man har stått passiva i tjugo år medan den tyranniske kungen fått härja fritt. Ska man ligga lågt även i den här frågan, eller ska man agera för att släcka denna våg av missriktad religiös hänförelse? Och hur ska man i så fall åstadkomma det? Att ta hjälp av kungen skulle kunna ses som ett godkännande av hans agerande i övrigt.

---

Den helige Calidius var en enkel präst som levde på landsbygden i Belagros på 50-talet efter Panon. Tillsammans med bönderna lär han ha försvarat sin hembys fält mot hedniska rövare och blivit tillfångatagen. Rövarna försökte bränna Calidius på bål, men elden kunde inte skada honom. Därför genomborrade de hans kropp med tre spjut. Eftersom han avbildas med de tre spjuten ännu i sin kropp är han ett av de mest igenkännbara helgonen.

Förutom att vara böndernas skyddshelgon vänder man även sina böner till honom för att få lindring av brännskador eller skydd mot bränder.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar