09 mars 2013

Påfågelodlare är också purjo!

Jag måste få bjuda på en till länk till Tricky Dicks blogg. Om man inte vill vara varken gris- eller getodlare så verkar det gå alldeles utmärkt att vara påfågelodlare och ha en marknad för sina varor så långt bort som i Skjagland och Hamar. Coolt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar