12 april 2015

Skiftesverk och det ungerska huset

Idag tänkte jag vi skulle titta på lite skiftesverk. Jag lånar beskrivningen från svenska Wikipedia:
Väggar i skiftesverk består av liggande, grova plankor som är infällda i stolpar med spår. Denna teknik möjliggör användande av relativt korta plankor, vilket är en fördel i områden som saknar högväxt barrskog.
För att göra det här lite mer konkret tänkte jag presentera er för det ungerska huset som står på Mannaminne, ett allkonstverk/friluftsmuseum/fantastiskt ställe i Höga Kusten som jag råkade befinna mig på igår.


Det är alltså fråga om en bondgård från Somogy län i Ungern och husstommen är från 1800-tal men jag tror den tjänar oss väl som exempel på byggnadsteknik som är aktuell i Arcarias 1100-tal också.

Huset består av två delar: en boningsdel som är byggd med korsvirkesteknik och en del för djuren som är byggd med skiftesverk. Båda de här teknikerna kanske är välbekanta för skånska läsare, men för mig som hållit mig i den övre halvan av Sverige i nästan hela mitt liv så är det inget jag stött på annat än när jag rest bort.

I stora delar av Sverige är det knuttimring som är förhärskande, antaligen främst på grund av att tillgången på högväxt skog är bra, men även eftersom skiftesverk tycks ställa en hel del krav på materialet i hörnstolparna. Ek verkar vara att föredra, och ek har ingen naturlig spridning i norra halvan av Sverige.

Ungerska huset. Djurdelen i skiftesverk närmast kameran.
Det ungerska huset har dels en dörr in i boningsdelen och dels en dörr in till djurens avdelning. Det finns även en dörr mellan dessa inne i huset. I andra änden av huset finns ett ”sovrum” som skärmats av med en enkel vägg.

Väggen i skiftesverk är byggd med breda plankor,
också kallade bålar.
Den skadade plankan låter oss se
spåret i hörnstolpen tydligt.

Skiftesverk har använts i Norden i åtminstone 1000 år. Hus byggda i tekniken kallas ibland för bålhus, och de breda planken som fälls in i stolparna för bålar. Den som tar en vandring i Visby kan se tekniken bårde i bodar och boningshus, här är ett exempel på det senare:

Hus med överbyggnad i skiftesverk, Visby.
Det ungerska huset på Mannaminne har ett tak av vass. Det är inget som syns till så ofta nu för tiden, men historiskt sett så har olika typer av stråtak varit ute på banan tidigt, och kanske var de ganska vanliga i svenska kusttrakter också en gång i tiden.

Ungerska husets vasstak, troligen drygt en fot tjockt.
I vår värld verkar tekniken ha varit vanligast i t.ex. Schweiz, Tyskland, Polen, Danmark, södra Sverige och en österut en bit in i Ryssland. Om vi flyttar över det till kartan över Arcaria direkt utan att tänka för mycket på vilka förutsättningar som behövs så är Marksland och Alberan de uppenbara exemplen länder där vi hittar skiftesverk, men det går nog lika bra att stoppa in lite var som helst där det finns ek, men inte mängder med hög skog.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar