19 december 2014

20 saker du kan säga för att visa hur bildad du är


Det finns ju bara ett pålitligt sätt att visa folk att man är bildad utan att faktiskt behöva prestera något: tala de lärdas språk. Här kommer 20 saker din rollperson kan säga för att visa att hen minsann talar Lingua Pannona. Och du, glöm förresten inte att du kanske redan använder såna här små uttryck på latin då och då: ”per se”, ”vice versa”, ”de facto”, ”in absurdum”, ”via” …
 1. Säg ”in primis” (~först) och ”item” (~vidare, likaså) när du ska göra uppräkningar! In primis har vi två grisar, item fem hönor, item en tupp, item en hund, gammal och trött. Det tycks vara hushållets alla djur.
 2. Precis som Ivanhoe från 1982 har lärt oss så är ”Pax vobiscum” (frid vare med er) kombinerat med en munkkåpa ett garanterat sätt att bli tagen för någon med kyrklig position.
 3. ”Dominus vobiscum” (herren vare med er) funkar nog precis lika bra!
 4. När någon föreslår förräderi spänner du ögonen i vederbörande och säger ”Pacta sunt servanda!” (avtal skall hållas).
 5. Istället för ”till exempel” säger du ”exempli gratia”. Jag är säker att hans trohet går att köpa milady, med exempli gratia ytterligare en titel eller förläning.
 6. Kräv något med detsamma, ”hic et nunc” (här och nu). Jag skall ha ett bad, hic et nunc! Jag struntar i om du behöver väcka hela hushållet för att ordna det.
 7. Mana till stillhet genom att be de närvarande utföra sina sysslor under tystnad, ”sub silentio”.
 8. ”Qui vivra verra” (den som lever får se) är det perfekta svaret på frågan ”Är du säker på att det här är en bra idé?
 9. Ge dina logiska slutsatser synbart större pregnans genom att inleda dem med ”ergo” (~alltså, således): Mördaren hade fuktig lera på stövlarna, ergo bör hon ha kommit utifrån och inte ha spenderat natten här i borgen.
 10. Dra uppmärksamhet till något kamraterna kanske har missat med ett litet ”nota bene” (märk väl).
 11. Nöj dig inte med ett trist ”årligen” utan tryck dit ett upplyst ”per annum”. Marknaden hålls två gånger per annum, dels på våren dels i början av vintern.
 12. Istället för att, som Anita Lindblom, brista ut i sång när du vill säga att ”sånt är livet” så kan du konstatera att ”sic vita est”.
 13. Om du hör någon fråga efter dig kan du ljudligt säga ”Adsum!” för att förklara att du är närvarande (det är som att ropa ”Här!” eller ”Närvarande!” i skolan).
 14. Du kan tala om fredlösa som ”caput lupinum” (bokstavligen ”varghuvud”). Så din bror har blivit caput lupinum?
 15. När allt är sammanräknat kan du ersätta ett blekt ”totalt” med ett elegant ”in toto”. Jag befarar att baronessans trupper inte överstiger femtio riddare in toto.
 16. Hitta en anledning att sy in ett litet ”in utero” (i livmodern). Ha! Smak för vin var nog en last hon la sig till med redan in utero.
 17.  Vänd dig till någon annan klok och beläst och säg allvarsamt ”Ora pro nobis” (”be för oss”) innan du beger dig iväg på ett farofyllt äventyr.
 18. Genom att utropa ”Statim!” (genast) kan du understryka hur brådskande det är. Det funkar så bra att sjukvårdare på TV använder det ännu (även om de hoppar över sista två bokstäverna).
 19. Med frasen ”Maiora premunt!” klargör du att större ting (det vill säga viktigare frågor) trycker på och kräver att behandlas.
 20. Ingen kommer misstycka att du talar om någon som inte är på plats om du slänger in ett ”in absentia” (i sin frånvaro). Jag har inga betänkligheter över att kalla honom ett fyllesvin in absentia, men givet att han är min herre vore det oklokt att göra det i hans närvaro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar