04 juli 2014

Stället som SL glömde: Templet

Det här inlägget består av sjätte delen i artikelserien Stället SL glömde som är skriven av Mika ”Faehrengaust” Keskitalo. Artikeln har tidigare publicerats på rpglab.net och återpubliceras med författarens tillstånd.


Det är antagligen inte många som helt glömmer bort tempel och kyrkor, men de får ofta en begränsad roll som ställen för läkning av sårade äventyrare.

Tempel eller kyrka?
Det finns många olika namn på samma fenomen och detta kan man utnyttja som SL för att ge lite känsla åt religionerna. En religion kanske har tempel medan en annan har kyrkor, då vet spelarna vilken religion det rör sig om när SL säger att de ser en kyrka.

Några namnförslag: kyrka, katedral, kapell, tempel och kultplats.

I den här artikeln används ”tempel” som samlingsnamn.

Plats
De flesta tempel finns givetvis där deras anhängare finns, dvs i byar, städer och borgar. Men det kan finnas tempel på helt andra ställen också, t.ex. på för religionen viktiga platser (ex. där ett helgon dog), platser med speciell kraft och isolerade munk- eller nunneordnar.

De mer isolerade templen kan besökas av pilgrimer, om platserna anses extra heliga, t.ex. ett tempel byggt vid en helig läkande källa tar antagligen emot pilgrimer med diverse krämpor.

Utseende

Tempelruin i Malakans öken, kanske från den tid då riket
Arlan var det främsta i världen? Foto: Citypeek
Utifrån
Templen är viktiga för religionens anhängare. Ofta försöker man vinna gudens gunst genom att bygga så stort, högt och vackert som möjligt. Dessutom imponerar ett stort tempel på grannbyarna och på de andra religionerna. Om det finns flera olika religioner i området så är det vanligt att det uppstår en viss tävling om vilken religion som bygger störst och vackrast. I vissa fall kan det finnas lagar som säger att en viss religion ska ha högsta eller största templet.

När rollpersonerna anländer till en tätort så är templet en av de mäktigaste byggnaderna de kommer att se, så se till att beskriva den ordentligt för spelarna. Beskrivningen kan ge spelarna ledtrådar på hur religiös befolkningen är, t.ex. ett bytempel som är dåligt omskött tyder på att byborna inte är särskilt religiösa av sig eller att prästen är korrupt.

I samband med ett tempel finns oftast andra byggnader och områden som t.ex. prästgård, härbärge, fattighus, kyrkogård, statyer, sjukstuga, bibliotek, etc. Fundera på vad det är för en religion och skapa hela tempelområdet därefter.

Vissa tempel är byggda i samband med en munk-, nunne- eller riddarorden. Sådana tempel kan utvecklas till stora komplex med boningshus, hantverkare, bibliotek, garnisoner, etc. Ett sådant tempel kan vara öppet för allmänheten, men andra delar av komplexet är oftast privata.

Tempel tar åratal, decennier eller till och med århundraden att bygga och det är troligt att resande äventyrare kommer att stöta på tempelbyggen i många byar och städer. Antagligen finns mer eller mindre temporära lösningar på tempel att tillgå under tiden. Ibland finns det gamla templet kvar men det vanligaste är att det är den som byggs om. Att beskriva pågående byggnationer (inte bara tempel) ger känslan av en dynamisk värld.

Många tempel tjänstgör även som försvarsverk och kan sålunda ha murar, vallgravar och torn.

Inifrån
Många religioner ser till att göra sitt tempel så vackert och imponerande som möjligt även inuti. Utsmyckningen av ett sådant tempel är beroende på gudens inriktning och de troendes ekonomiska välstånd och religiösa övertygelse. Vilka lokala material som finns att tillgå spelar också in om inte religionen är så rik att de kan importera vad de vill.

Andra religioner har en mer asketisk hållning och då brukar templets interiörer vara relativt kala.

Tänk på vad det är för religion templet tillhör och hur välbärgade dess besökare är och beskriv templet därefter. Kom dock ihåg att det kan finnas undantag, t.ex. ett rikt tempel kanske har blivit plundrat eller en numera fattig by kan ha varit rik tidigare. Nuvarande och tidigare prästers girighet och preferenser påverkar också, kanske var förra prästen en asketisk fanatiker medan den nuvarande gillar prålighet. En del kanske har lagt pengar på välgörenhet i stället för templet.

Aktiviteter
När rollpersonerna av någon anledning söker sig till templet så är det möjligt att det pågår gudstjänster där. Om det är en helgdag så kan man utgå ifrån att det pågår en gudstjänst så titta i almanackan. Men även vid andra tillfällen så kan det vara speciella ceremonier som t.ex. begravning, vigsel, dop, konfirmation, prästinvigning, firandet av lokalt helgon, reningsritualer, offer, etc.

Även om det inte är gudstjänst så kan det pågå aktiviteter i kyrkan, t.ex. ett möte, kören övar eller reparationer pågår. Om inte annat så kan det finnas en del personer där för privat bön. Det är sällan ett tempel är tomt och utan aktivitet.

Ofta pågår också aktiviteter utanför templet. Om det är gudstjänst så samlas tiggarna för att få en peng av de syndiga och samvetstyngda tempelbesökarna. Efter gudstjänsten kan det vara välgörenhetsaktiviteter, träning för milis, straff kan verkställas eller så kanske många av tempelbesökarna passar på att stå och skvallra med varandra utanför templet.

Även andra tider föregår det aktivitet runt templet, t.ex. ombyggnationer, reparationer, leveranser av varor, handel med offergåvor, gravgrävarna gräver nya gravar på dagen och på natten kanske de samma grävs upp av gravplundrare.

Templet är på många sätt ett centralt inslag i samhället, försök att göra det till en levande plats!

Tempel i fantasy
I en fantasyvärld så kan det förekomma magiska/heliga saker i templet, t.ex. en staty som skiner, fontän som drivs av vattenelementar, tempelklockor som driver bort onda andar, dopfunt som färgar barnen blå, etc. Magiska/heliga tjänster kan fås här, men låt inte templet endast bli ett ställe som helar äventyrare på löpande band.

Det har funnits många märkliga religioner och tempel i vår värld så låt fantasin flöda och go wild. Det är osannolikt att du kan komma på något som vore märkligare än det som går att hitta i vår egen värld och historia.

Äventyrsförslag
  1. Äventyrarna kommer in i en djupt religiös by på en helgdag. Hela byn är tom eftersom alla är i templet. Hur är det med äventyrarnas moral? Kommer de att passa på att stjäla från de tomma husen eller kommer de kanske att gå och delta i gudstjänsten?
  2. Samma som 1, men någon har redan passat på att stjäla saker. Kanske överraskar äventyrarna tjuvarna eller så kanske de blir anklagade för brottet.
  3. Samma som 1, men fiender passar på att anfalla byn. Äventyrarna kanske anländer när orcherna (?) har barrikaderat templet och tänker tända eld på det för att bränna byborna inne.
  4. Ett tempelbygge störs av ”spöken”. Äventyrarna blir inblandade i efterforskningen. Det kan t.ex. röra sig om naturandar som anser platsen viktig. Det kan bli ett svårt moraliskt dilemma vilken sida man ska stödja om de listiga spelarna inte kan komma på en acceptabel kompromiss.
  5. Templet har blivit rånat, en stor hittelön utlovas till den som skaffar tillbaka de heliga skatterna/relikerna.
  6. Byborna är mycket missnöjda med sin nya präst som är mer intresserad av kollekten än av själavård. Religiösa rollpersoner kanske vill ingripa?
  7. Samma som 6, men byborna är missnöjda då prästen är för fanatiskt religiös.
  8. Vid ombyggnation av templet så stöter man på gamla katakomber som tillhört ett äldre tempel som stått på platsen. Från katakomberna så kan det komma upp både det ena och det andra.
  9. Den nya prästen vill få liv i det slumrande templet. Hen är villig att anställa äventyrare för att söka reda på reliker.
  10. En person faller död ned under en gudstjänst. Det är ett mord. Dörrarna stängs och översteprästen gör det klart för alla att de inte öppnas igen förrän man tagit reda på vem mördare är.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar