03 januari 2014

20 saker från svenska medeltidsballader

 1. En riddare kommer hem, när skogen görs lövegrön.
 2. Älvekungens dotter med utslaget hår.
 3. Näcken, klädd till herreman.
 4. Ett kungabarn, bundet i lindorms hamn.
 5. En röst ur graven, till tröst för den trolovade som sörjer.
 6. En harpa gjord, av en mördads kropp, som vid tredje slaget på strängarna bringar mördaren om livet.
 7. En vision av helvetets port där de som skrivit skatt, eller slagit sin kvinna eller man, sitter i eldens lågor. Alla väntar de nåder få, utom de som mördat de små.
 8. En illavarslande dröm om att hem och gård kommer stå i brand.
 9. En härskare i hednarike som kräver sitt döda barn tillbaka för att erkänna en annan Gud som bättre än sin.
 10. En brödramördare i begrepp att fly landet lovar sin mor att återkomma när korpen vitnar och när gråsten flyter.
 11. En kvinna som inte vågar gå till kyrkan på grund av risken att den skurkaktiga riddaren hon nobbat kanske kidnappar henne.
 12. Unga bråkstakar av ädel börd som rider sju gånger klostret omkring och sedan bryter sig in.
 13. En kyrka i vilken sjunga präster tio, biskopen skall själv mässa idag.
 14. En som tjänar på konungens gård för penningar och välskurna kläder.
 15. En riddare som stjäl tillbaka sin fästmö med en skämtvisa istället för genom vapenlek.
 16. En kvinna som byter kläder med sin kusk för att bli av med sin oönskade beundrare.
 17. En riddare med svart sadel och svart häst, och svarta är hundarna som löper honom före.
 18. En varulv som inte låter sig mutas med det röda guldband.
 19. Mången gångare grå.
 20. När andre svenner de dricka vin, sörjer en allra kärasten sin.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar