13 juli 2012

Rollpersonen i det medeltida samhället

Jag tänkte jag skulle dela med mig av det som jag just nu tror är nyckeln till att placera sin rollperson i det medeltida samhället. Det är två enkla frågor:

1. Vem tjänar du?
2. Vilka är din familj?

Om man svarar på de frågorna utan att säga ”ingen” och ”har ingen (de blev alla dödade av illvättar)” så har man antagligen en rollperson som fungerar bra att ägna sig åt kulturspel med. Den klassiska äventyrartypen som inte har några lojaliteter är nog mest bara lämpad som tjyv och bandit om man vill ägna sig åt kulturspel.

Ingen välanpassad individ i det medeltida samhället står utan någon att tjäna. Som hantverkarlärling tjänar du din mästare, som riddare har du svurit att tjäna någon ädling av viss betydelse, som en av kyrkans tjänare så har du plikter både mot mänskliga överordnade och Rama. Till och med en regent har någon att tjäna: även om det inte finns någon önskan att tjäna folket så måste regenten i alla fall tjäna sina vasaller.

Här kommer alltså det luriga: de här banden är ömsesidiga. Jag tjänar inte dig utan förbehåll, utan jag får något tillbaka. Bonden som brukar jorden får beskydd och själva jorden i sig till låns av riddaren som äger den. Den här riddaren i sin tur kanske har en marknad som inkomstkälla som den fått som förläning från en biskop. Biskopen förväntar sig att riddaren ställer upp militärt vid behov och en viss andel av vinsten i gengäld, medan biskopen själv måste tjäna kyrkan för att bli kvar i sin maktställning. Alla de här banden är personliga och bygger på löften om tjänster och gentjänster, så det är mycket intressant att veta vem du tjänar (och vilka som tjänar dig).

Vilka som är din familj kanske är allra viktigast när du råkat illa ut. Familjen kan hjälpa dig ekonomiskt och juridiskt (ett vittnesmål om din goda karaktär kan vara tillräckligt för att fria dig från misstankar om brott!) och är din trygghet i tillvaron. På många sätt är inte individen lika intressant i det medeltida samhället, utan familjen är på sätt och vis den minsta enheten.

Med familj menar jag inte bara blodsband. Som hantverkarlärling lever du som en del av mästarens hushåll och ingår därmed i dennes familj. Som medlem i en klosterorden så är ditt kloster din familj.

Om du vill integrera din rollperson i samhället, fundera på vem du tjänar och vilka din familj är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar