12 februari 2015

20 saker som kan ha fått dig att bo i klostret


En av dem ville läsa, en av dem ville gömma sig.
Ingen av dem valde klostret för de häftiga klädernas skull.
Varför söker sig människor till kloster egentligen? Här kommer 20 förslag som du kan använda för att ge en bakgrund åt rollpersoner eller spelledarfigurer. Väljer ni en var i spelgruppen och rullar lite på Klostermakarens tabeller så borde ni vara halvvägs färdiga med förberedelserna för en minikampanj i klostermiljö.
 1. Redan som barn sände Rama visioner till dig: det är du som ska ta kyrkan ut ur dekadens och girighet. Du har sökt dig till klostret med den enkla ambitionen att förändra världen.
 2. Du har ett liv på ditt samvete. Det kanske inte var meningen, du kanske faktiskt ångrar dig och vill göra bot, men anledningen du rest långt för att finna ett kloster är för att undkomma rättvisan.
 3. Det är inte lätt att vara av adlig börd. Dina föräldrar valde en blivande make/maka åt dig innan du ens föddes, och de kunde inte ha gjort ett värre val. Du har sökt dig till klostret för att undkomma ditt arrangerade äktenskap.
 4. Det är inte lätt att vara av adlig börd. Du hade andra drömmar, men din familj har utsett dig till en bricka i spelet. Du har placerats i kloster för att nå en maktposition och därifrån bevaka familjens intressen.
 5. För en vanlig enkel människa är det inte lätt att få en utbildning. Ända sedan första gången du såg de illuminerade sidorna av byprästens Vox Verus har du varit besatt av de snarast magiska tecknen mellan pärmarna. Du har sökt dig till klostret för att få en chans att lära dig läsa och skriva.
 6. De säger att ett enkelt liv är det som för oss närmast Rama. För somliga känns det som en trög långsam kamp men för dig är det en befrielse. Du har sökt dig till klostret för att få leva ett enkelt liv helt tillägnat Rama.
 7. Efter din make/maka gick bort har det världsliga livet förlorat mycket av sin glans. Kanske är barnen redan vuxna, kanske hann ni aldrig få några. Ditt hjärta har vänt sig till Rama och det känns som att Rama har svarat och bjudit in dig till de hängivnas skara.
 8. Du blev föräldralös när du var liten och lämnad i kyrkans vård. Eftersom du blev äldre tog du mer och mer hand om de andra barnen och det har bara aldrig blivit så att du givit dig iväg någon annanstans. Men du ännu ung. Kanske är det inte här du ska vara?
 9. Någon i din familj har ådragit sig en långvarig och till synes obotlig sjukdom. Du har satt ditt hopp till Rama, och vigt ditt liv att be om nåd å din familjemedlems vägnar. Ditt liv består numer av böner och en ständig kamp med känslan av maktlöshet.
 10. Hela livet är ett äventyr för dig. Eller, det var det i alla fall. Nu har de satt dig i kloster för att du inte ska kunna orsaka några fler incidenter.
 11. Det är inte lätt att vara av adlig börd. Tack vare din unga ålder har du själv inte varit alltför inblandad i familjens affärer och intriger, men nu är allt annorlunda. Du har kidnappats och har satts i klostret i väntan på att du ska bytas mot lösen, eller kanske giftas bort i en framtvingad politisk allians.
 12. Var gömmer man sig bäst om man tillhör skaran som dyrkar mörka makter och utövar förbjudna riter? Mitt bland de som ingen skulle misstänka för sådant förstås.
 13. För inte så länge sedan var du ny i det här landet. Tanken var att ditt liv skulle se helt annorlunda ut, men inga av planerna gick i lås. Ensam och utan skyddsnät fanns det till slut nästan bara ett val. Klosterlivet är inte det liv du hade önskat, men bädden är torr och maten är tillräcklig.
 14. Barn och arvingar, är det allt de tänker på? Nej, här ska det inte bli några barn. Klostret har blivit din sköld mot tjatande familjemedlemmar som vill att du ska gifta dig och bilda familj. Kanske är du något av en enstöring, kanske har du inget intresse av det motsatta könet, eller för den kroppsliga kärleken. I klostret ställer din nya familj och din himmelske make helt andra krav som du tycker känns mycket rimligare.
 15. Det är inte lätt att vara av adlig börd. Intriger och arvstvister inom familjen har lämnat dig lottlös. Istället för att låta resten av världen inse riktigt hur blygsam din kvarvarande förmögenhet är har du stoppat undan alla rikedomar och valt att gå i kloster. Kanske kan det vara en nystart för en ambitiös och slipad person som du?
 16. Prästen hemma i byn blev för länge sedan din stora förebild. Han åt och drack gott, hade en fin gård och tog sällan ett ordentligt handtag om han på något vis kunde undgå det. Ett liv av lathet och lyx, det skulle ju passa perfekt för dig! Din besvikelse var förstås enorm när du insåg att klostret du hamnade i erbjöd något som ens vagt liknade det liv du drömde om.
 17. ”Att inte veta var man kommer ifrån är att inte veta vem man är”, finns det vissa som säger, och du håller med dem. Det enda du vet om dina föräldrar är att någon av dem lär ha bott i det här klostret. Det kan tyckas extremt att gå i kloster bara för att kunna söka reda på något om sin bakgrund men för dig är det värt priset på alla vis. Någonstans inom de här murarna finns sanningen om vem du är.
 18. Du börjar ha nått livets höst och har insett att det nog fanns mycket du kunde skött bättre här i livet. Tanken på att bli återfödd skrämmer dig inte, men kanske vore det klokt att vara lite extra skötsam så här i slutet? Möjligen förbättrar det din lott en aning i nästa liv.
 19. Du har sett, och kanske gjort, hemska saker utförs i Guds namn i det heliga kriget mot Mizhadir. Du har sökt dig till klostret för att se om din tillit till Ramas och människors godhet kan byggas upp igen.
 20. Är det inte fantastiskt att man kan bo på en plats i flera år utan att någon inser att du inte alls ska vara där? Bara du går som de andra, talar som de andra och gör som de andra så tror de att du är en av dem. För visst hade väl abboten/abbedissan skickat en enkel tjuv tillbaka ut på gatan ögonblickligen om hen visste sanningen …?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar