03 juni 2012

Kvinnor och arbete under medeltiden

Jag tycker ni ska klicka er iväg och läsa en liten artikel som heter Women and Work in the Middle Ages som Pat Knapp och Monica von Zell har skrivit. Artikeln ger exempel på hur liv och arbete kunde se ut för kvinnor i olika klasser (från borgfrun och kvinnorna i kloster, via kvinnorna i städerna till bönder och trälar).

Några exempel på intressanta punkter som tas upp:
  • Ju lägre samhällsklass, desto större jämlikhet. I bondefamiljen delades arbete och ansvar ungefär lika.
  • Att spinna (typiskt en kvinnosyssla) var ofta det enda som gav inkomst i pengar till bondefamiljen.
  • Högre medelklasskvinnor i städer förväntades vara inblandade i affärerna och kunde ofta fortsätta verksamheten själva om de blev änkor.
Det är sånt här som jag tycker man ska mumsa i sig om man vill ha en mer levande bild av det medeltida samhället. I rollspel (och i skolan!) förenklar man ofta ner hela grejen så det bara blir riddare och prinsessor av alltihop, och så slänger man sig lite med f-ordet (feodalism).

Ju mer jag snappat upp om det medeltida samhället desto mer dynamiskt ter det sig, och desto mer märker jag att man faktiskt kan göra lite precis hur som helst – det blir mer korrekt än att hålla sig till de alltför strama ramar som man ofta får serverade när man ska försöka presentera medeltiden kortfattat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar